Kennelneuvonta

HUOM! Olen itse pyytämälläni tauolla kennelneuvojan toimesta 1.1.-31.3.2021 asti.
Ohjaan 1.4.2021 asti kaikki minulle kohdistetut kennelneuvonta yhteydenotot suoraan Kennelliittoon tai muille Uudemaan Kennelpiirin Kennelneuvojille.

Kennelneuvojien yhteyshenkilö Kennelliiton toimistolla
Katariina Suomi
p. 09 8873 0283
katariina.suomi@kennelliitto.fi

Muiden Uudenmaan Kennelpiirin Kennelneujien yhteystiedot löytyy Suomen kennelliiton sivulta:

https://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/kennelneuvojat

Mikko Lindroos,
olen SKL:n pätevöimä Kennelneuvoja Uudenmaan kennelpiirin alueella,

2 – kopio (2)

Kasvatan itse Tiibetinspanieleja ja olen ollut rodun parissa vuodesta 1989. Olen jäsenenä ja toimin luottamustoimissa useassa koira-alan yhdistyksissä,
kuten Suomen Kennelliitto, Uudenmaan Kennelpiiri ry., Suomen Koirankasvattajat SuKoKa ry., Tiibetinspanielit ry. ja Venäjänbolonkat ry.

Kennelneuvoja on Kennelliiton luottamushenkilö.

Kennelneuvoja toimii Kennelliiton alaisuudessa oman kennelpiirinsä alueella yhteistyössä kasvattajien, kennelpiirien, aluekouluttajien ja eläinsuojeluviranomaisten kanssa. Kennelneuvojien toimenkuvaan ei kuulu riita-asioiden eikä sopimuserimielisyyksien ratkominen. Kennelneuvoja tekee vapaaehtoistyötä omalla vapaa-ajallaan. Toiminnasta saa Kennelliiton matkustussäännön mukaisen kulukorvauksen.

Kennelneuvojalta voit kysyä kasvattamiseen ja koiriin liittyvistä asioista. Myös koiranpitoon sekä eläinsuojelulakiin liittyvät asiat kuuluvat kennelneuvonnan piiriin.
Kennelneuvoja on Kennelliiton virallinen DNA näytteenottaja ja voi ottaa, sekä polveutumiseen, että terveyteen liittyviä näytteitä. Kysy kennelneuvojalta hinta näytteiden otosta.

Kaikki kennelneuvontaan liittyvät keskustelut sekä kennelkäynnit ovat henkilötietosuojalain alaista luottamuksellista tietoa.
Kennelneuvojalle ei jää käyntiraportista kopiota, vaan hän toimittaa sen Kennelliittoon.

Kennelneuvojien toiminnan peruste on kennelneuvojaohje (hyväksytty Kennelliiton hallituksessa 6.10.2016, voimassa alkaen 1.1.2017).
Kennelneuvojatoiminta on suunnattu ensisijaisesti kasvattajille, mutta myös muille koiranpidosta kiinnostuneille Kennelliiton jäsenille.

-Lue lisää kennelneuvonnasta ja kennelneuvontakäynneistä alla olevassa linkissä:
http://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/kennelneuvonta

Ota yhteyttä, jos haluat kennelneuvojan neuvontakäynnille!

Mikko Lindroos
Kennelneuvoja & Tunnistusmerkitsijä & DNA-näytteenottaja
Kennelneuvonta yhteydenotot: 050-3821949 & 040-7099795 tai ml.kennelneuvoja@gmail.com