Rekisteriseloste GDPR

Finmikar Oy ylläpitää asiakkuuteen pohjautuvia rekistereitä.
Asiakas – ja laskutusrekisteriä on ylläpidettävä lähinnä kirjapidollisista ja sopimusteknisistä syistä. Näitä tietoja ei kirjapitolain ja kauppalain vuoksi voi asiakkaan toimesta pyytää poistettaviksi.
Julkaisurekisteri pohjautuu verkkosivustollamme ja some-tileillämme julkaistaviin tietoihin. Asiakkaan halutessa häntä koskevat tiedot voidaan pyynnöstä poistaa tai niihin voidaan tehdä korjauksia.

Rekisteriseloste – Asiakas -ja laskutusrekisteri

Rekisteriseloste – Julkaisurekisteri

Lisätietoja:
Finmikar Oy
Prokuristi Mikko Lindroos
+358 40 7099795
info(a)flyingcarpets.fi